Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 In the bedroom

pdf
Số trang Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 In the bedroom 1 Cỡ tệp Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 In the bedroom 165 KB Lượt tải Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 In the bedroom 1 Lượt đọc Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 In the bedroom 22
Đánh giá Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 In the bedroom
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 In the bedroom Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại I. Từ vựng Tiếng Anh 1 Unit 4 Từ mới Phiên âm Định nghĩa 1. desk /desk/ : cái bàn 2. dog /dɒɡ/ : con chó 3. door /dɔː(r)/ : cánh cửa II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 Unit 4 1. Giới thiệu tên của một người This is + (tên) (Đây là …) 2. Nói về một thứ bạn sở hữu This is my + (đồ vật) (Đây là … của tôi) Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh 1 sách Kết nối tri thức hay và miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-1-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.