Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

pdf
Số trang Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 10 Cỡ tệp Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 165 KB Lượt tải Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 1 Lượt đọc Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 24
Đánh giá Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. a. Tìm n, m là các số tự nhiên với m < n < 10 sao cho a. Tính nhanh: A  1 1 1   m n 6 1 1 1 1    ....  1 2 1 2  3 1 2  3  4 1  2  3  ...  10 Bài 2: So sánh A và B biết: A 11  13  15  33  39  45  55  65  75  99  117  135 1111 ;B  11  13  17  39  45  51  65  75  85  117  135  153 1717 Bài 3: Một người dùng 4/11 tiền vốn của mình để kinh doanh và được lãI 12% tiền vốn. Người đó dùng 5/11 tiền vốn của mình để kinh doanh hàng hoá khác, người đó lãI 10% tiền vốn. Số vốn còn bị lỗ trong lần kinh doanh thứ 3 bị lỗ 80% tiền vốn. Tính gộp cả 3 lần kinh doanh ấy lãI được 2296000 tiền lãi. Hỏi người đó cá bao nhiêu tiền vốn. Bài 4: Một tổ công nhân sửa một con mương dài 720m trong 2 ngày. Ngày đầu tiên vắng 2 công nhân, đội sửa được 260m. Ngày thứ hai vắng 5 công nhân nên để hoàn thành kế hoạch trong ngày nên mỗi công nhân phải làm đoạn mương dài gấp đôi hôm trứơc. Hỏi đội công nhân có bao nhiêu người, biết sức làm của mỗi người là bằng nhau? Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD; E, G lần lượt là trung điểm của AD và BC. a. So sánh diện tích hai tứ giác ABGE, EGCD. b. M, N lần lượt là điểm bất kì nằm trên AD và CD. Tìm tỉ số giữa MI và NI ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. Hãy chứng tỏ rằng: 7 1 1 1 1 1     ...   1 12 41 42 43 79 80 Bài 2: 1.Cho M chia cho 5 dư 2, N chia cho 5 dư 3 và P = 2003 x M + 2004 x N. Tính xem P chia cho 5 dư mấy? 2. Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555. Bài 3: Trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20 tháng 11, học sinh một trường tiểu học đã đạt được số điểm 10 như sau: 1 số điểm 10 của 4 khối còn lại; 3 1 - Số điểm 10 của khối 2 bằng số điểm 10 của 4 khối còn lại; 4 1 - Số điểm 10 của khối 3 bằng số điểm 10 của 4 khối còn lại; 5 1 - Số điểm 10 của khối 4 bằng số điểm 10 của 4 khối còn lại; 6 - Số điểm 10 khối lớp 1 bằng Và khối 5 đạt được 101 điểm 10. Hỏi toàn trường đạt được bao nhiêu điểm 10? Mỗi khối đạt được bao nhiêu điểm 10? Bài 4: Sau một buổi bán hàng một cửa hàng đã thu được315 000đ gồm 3 loại: loại 5000đ, loại 2000đ, loại 1000đ. Số tờ cả 3 loại là 145 tờ. Tính xem tiền mỗi loại là bao nhiêu? Biết số tờ loại 2000đ gấp đôi số tờ loại 1000đ. Bài 5: Cho hình vẽ bên. ABCD là hình chữ nhật, AD = 5cm. Các đường tròn tâm D và tâm C cùng có bán kính r = AD cắt cạnh CD tại G và H. a)Biết diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 1 diện tích hình tròn tâm D bán 2 kính r. Hãy so sánh diện tích hình 1 và diện tích hình 2. b)Tính độ dài đoạn GH. ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. Tính tích của 10 hỗn số đầu tiên trong dãy các hỗn số sau: 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1  .... 3 8 15 24 35 Bài 2: Tìm abcd biết: ( ab x c + d) x d = 1977. Bài 3: Trong một cái hộp có 10 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Tùng bốc mỗi lần 2 viên bi bỏ ra ngoài, sau đó lại bỏ vào trong hộp một viên bi nếu 2 viên bi được lấy ra có màu giống nhau, bỏ vào một viên bi xanh nếu 2 viên bi lấy ra có màu khác nhau. Hỏi sau 14 Tùng lấy ra và bỏ vào như thế Thì trong hộp còn bao nhiêu viên bi, màu sắc của chúng như thế nào? Bài 4: Từ 2 tỉnh A và B cách nhau 396km, có 2 người khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều với nhau. Khi người thứ nhất đi được 216km thì 2 người gặp nhau. Lúc đó họ đã đi hết một số ngày đúng bằng hiệu của số ki - lô - mét mà 2 người đi được trong một ngày. Hãy tính xem mỗi người đi được bao nhiêu ki - lô - mét trong một ngày? (vận tốc của mỗi người không thay đổi trên đường đi). Bài 5: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 2 x MB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = NC. a) So sánh diện tích tam giác AMN với diện tích tam giác ABC. b) So sánh diện tích tam giác AMN với diện tích tứ giác MNCB. c) Nối MC và NB chúng cắt nhau tại I và MI = 1 2 MC, NI = IB. Tính biện 3 3 tích tứ giác MNCB, biết diện tích tam giác NIC bằng 12 cm2. A N M I B 12 cm2 C ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Viết mỗi phân số sau thành tổng 2 phân số tối giản có mẫu số khác nhau. a) 7 12 b) 13 27 Bài 2: 1. Cho phân số a a 5 , rút gọn phân số ta được phân số . Nếu thêm 8 đơn vị b b 6 vào mẫu số b mà giữ nguyên tử số a thì ta được một phân số mới. Rút gọn phân số mới ta được phân số 3 a . Tìm phân số . 4 b 2. Hãy tìm số A, biết rằng ta thêm vào số A là 12 đơn vị rồi đem tổng tìm được chia cho 5 thì dư 2, nếu thêm vào số A là 19 đơn vị rồi đem tổng chia cho 6 thì dư 1, chia cho 7 dư 5 và số A lớn hơn 200 và nhỏ hơn 300. Bài 3: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 21 lần hiệu của chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Bài 4: Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên 2 đoạn đường song song. Một hành khách trên ô tô thấy từ lúc toa đầu và toa cuối của xe lửa qua khỏi mình mất 7 giây. Tính vận tốc theo giờ của xe lửa, biết rằng xe lửa có chiều dài 196m, vận tốc ô tô là 960 m/phút. Bài 5: : Cho tứ giác ABCD có diện tích 90m2. Trên cạnh AD lấy 2 điểm M và N sao cho AM = DN = 1 1 AD. Trên cạnh BC ta lấy 2 điểm P và Q sao cho BP = CQ = BC. 4 4 Nối M với P, N với Q. Tính diện tích hình tứ giác MPQN. ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Tính tổng A = 1 1 1 1 1     ....  5 10 20 40 1280 Bài 2: 1 Tìm các chữ số a, b, c sao cho a7b8c9 chia hết cho 1001 2. Khi nhân 32,4 với một số có hai chữ số, bạn Minh đã sơ ý đặt tích riêng thứ hai thẳng cột với tích riêng thứ nhất nên tích tìm được là 324. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó, biết thừa số chưa biết có chữ số hàng đơn vị bằng 3 chữ số hàng chục. 2 Bài 3: Cho số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục chia hết cho chữ số hàng đơn vị. Tìm số đã cho, biết rằng khi chia số đó cho thương của chữ số hang chục và hàng đơn vị thì được thương là 20 và dư 2. Bài 4: Trung bình cộng của ba phân số bằng thì trung bình cộng bằng bằng 11 . Nếu tăng phân số thứ nhất lên 23 lần 3 61 . Nếu tăng phân số thứ hai lên 7 lần thì trung bình cộng 3 13 . Tìm ba phân số đã cho. 3 Bài 5: : Cạnh của hình vuông ABCD bằng đường chéo của hình vuông MNPQ. Hãy chứng tỏ rằng diện tích MNPQ bằng 1 diện tích ABCD. 2 ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Hãy viết 5 phân số khác nhau nằm giữa hai phân số: 2 3 và 5 5 1995 1995 và 1997 1996 Bài 2: 1. Số chia cho 6 dư 5, chia cho 5 dư 4 . Hỏi số a chia cho 30 thì dư bao nhiêu? 2. Cho dãy số: 0, 1, 2, 3, 4, …, x. Tìm x để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng. Bài 3: Cho một số có 2 chữ số, trong đó chữ số hàng chục bằng 1 chữ số hàng 3 đơn vị. Nếu đổi vị trí các chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 36 đơn vị. Hãy tìm số đó. Bài 4: Em đi học về thấy mẹ để lại táo cho 2 anh em, bèn chia số táo thành 2 phần bằng nhau nhưng thấy thừa ra 1 quả, em ăn luôn quả đó rồi lấy đi một phần. Sau đó anh về không biết là em đã lấy, bèn chia số táo còn lại thành 2 phần bằng nhau và cũng thấy thừa ra 1 quả, anh ăn luôn quả đó rồi lấy ra một phần. Như vậy là em đã lấy nhiều hơn anh 6 quả táo. Hỏi mẹ đã để lại cho 2 anh em mấy quả táo? Bài 5: : Hình bình hành ABCD có cạnh đáy AB = 6cm, BC = 4cm, với M; N; P; Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB; BC; AD; BC. Hỏi: a) Hình trên có tất cả bao nhiêu hình bình hành? b) Tổng chu vi của tất cả hình bình hành trên bằng bao nhiêu? M A B Q D N O P C ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Tìm số tự nhiên n sao cho: 121 54 100 25  n : 27 11 21 126 Bài 2: 1. Hãy viết thêm 2 chữ số vào bên phải và một chữ số vào bên trái số 45 để được số lớn nhất có 5 chữ số thoả mãn tính chất chia số đó cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4, chia cho 9 dư 8. 2. Cho dãy số: 0, 1, 2, 3, 4, …, x. Tìm x để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng. Bài 3: Có 2 miếng bìa, mỗi miếng bìa viết một số có 2 chữ số, hiệu 2 số viết trên 2 miếng bìa là 25, ghép 2 miếng bìa lại ta được một số có 4 chữ số. Tổng các số có 4 chữ số ghép được chia cho 101 ta được thương là71. Tìm số viết trên mỗi miếng bìa. Bài 4: Ngày xuân 3 bạn: Huệ, Hằng, Mai đi trồng cây. Biết rằng tổng số cây của 3 bạn trồng được là 17 cây. Số cây của 2 bạn Huệ và Hằng trồng được nhiều hơn Mai trồng là 3 cây. Số cây của Huệ trồng được bằng 2 số cây của Hằng. Em hãy tính xem 3 mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây? Bài 5: : Cho tam giác ABC có BC = 9m. Trên BC lấy điểm D với BD = 6m. Nối A với D, trên AD lấy một điểm E bất kì. Nối E với B, E với C. a) So sánh hai tam giác AEB và DEC. b) Tính chiều cao EK của tam giác EBD, biết chiều cao AH của tam giác ABC là 7m và E là điểm chính giữa của AD. ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Tính nhanh giá trị biểu thức A = 1 1 1 1 1     ...  3 9 27 81 59049 Bài 2: Cho dãy số chẵn liên tiếp 2, 4, 6, 8, 10, ..., 2468. Hỏi dãy có: a) Bao nhiêu số hạng? b) Bao nhiêu chữ số? Bài 3: Khi thực hiện phép nhân 983 với một số có 3 chữ số, bạn Bình đã đặt tích riêng thứ hai thẳng cột với tích riêng thứ ba nên được kết quả là 70776. Em hãy tìm thừa số có ba chữ số chưa biết trong phép nhân trên, biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục là 1 đơn vị. Bài 4: Người thứ nhất một mình có thể hoàn thành công việc trong 25 ngày, người thứ hai hoàn thành công việc đó trong 20 ngày, người thứ ba hoàn thành công việc đó trong 24 ngày. Cả ba người cùng làm trong 2 ngày, sau đó chỉ còn người thứ ba làm tiếp trong 6 ngày rồi người thứ nhất trở lại cùng một người thứ tư và cả ba người cùng làm thêm 4 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi nếu một mình người thứ tư làm thì phải mất bao nhiêu ngày mới xong công việc? Bài 5: : Trên hình vẽ bên cho MB = MC, MP là chiều cao của tam giác AMB, MQ là chiều cao của tam giác AMC và MP = 6cm, MQ = 3cm. a) So sánh AB và AC. b) Tính diện tích tam giác ABC, biết: AB + AC = 21cm. A Q C P M B ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: Tính nhanh giá trị biểu thức A = 1 1 1 1 1 1 1       ...  2 6 12 20 30 42 110 Bài 2: Trong một kỳ thi có 327 thí sinh dự thi. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu lượt chữ số để đánh số báo danh cho các thí sinh dự thi? Bài 3: Thế kỷ 20 dân tộc ta có 2 sự kiện lịch sử trọng đại. Hai năm sảy ra sự kiện lịch sử trọng đại đó có các chữ số của năm này giống các chữ số của năm kia, chỉ khác nhau ở vị trí các chữ số ở hàng chục và hàng đơn vị. Biết rằng tổng các chữ số ở 1 năm bằng 19 và nếu tăng chữ số hàng chục lên 3 đơn vị thì chữ số hàng chục gấp đôi các chữ số ở hàng đơn vị. Em hãy tính xem hai năm đó là hai năm nào? Bài 4: Lớp 5A cử một số học sinh tham gia đồng diễn thể dục. Biết số học sinh còn 1 lại của lớp hơn 2 số học sinh của lớp là 11 em và nếu số em tham gia đồng diễn thể 1 dục bớt đi 2 em thì số học sinh đồng diễn thể dục sẽ bằng 4 số học sinh trong cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh và bao nhiêu em tham gia đồng diễn thể dục? Bài 5: : Cho tam giác ABC, trên BC lấy điểm D sao cho CD = 2 BC. Nối AD, trên 5 AD lấy 2 điểm M va N sao cho AM = MN = ND. Nối BM, CM, BN, CN. a) Hãy chỉ ra những tam giác có diện tích bằng nhau. b) Biết diện tích tam giác BND bằng 30cm2. Tính diện tích tam giác ABC. c) Kéo dài BN cắt AC tại P. Hãy so sánh đoạn thẳng AP và CP. ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI Môn: Toán 5 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. a. Tìm 3 phân số có tử số nhỏ hơn 20 thoả mãn lớn hơn b. Tổng của hai số là 115 và 4 5 và bé hơn . 5 6 1 1 số thứ nhất hơn số thứ hai 5 đơn vị. Tìm hai số 3 5 đó. Bài 2: a. Cho số A. Đổi chỗ các chữ số của A để được số B lớn gấp 3 lần số A. Chứng minh rằng B chia hết cho 9. b. Dùng dấu phảy để biến đổi tích 2745x904 sao cho tích là một số tự nhiên lớn hơn 10000 và nhỏ hơn 100000. Bài 3: Hai xe khách cùng xuất phát một lúc từ A để đến B. Xe thứ nhất đi với vận tốc 50 km/giờ trong một nửa thời gian đầu và đi với vận tốc 40 km/giờ trong nửa thời gian còn lại. Xe thứ hai đi với vận tốc 40 km/giờ trong một nửa quãng đường đầu và đI với vận tốc 50 km/giờ trong nủa quãng đường còn lại Bài 4 Cho tam giác ABC, điểm M nằm trên BC sao cho MC = 1/3 BC; Nối A với M, kéo dài đoạn AM một đoạn ME sao cho ME = 1/4 AM; Nối B với E, kéo dài BE cắt AC tại D. a. Tính diện tích tam giác ABD, biết diện tích tam giác AMD là 45 cm2. b. Tìm tỉ số BE và ED. Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD; E, G lần lượt là trung điểm của AD và BC. c. So sánh diện tích hai tứ giác ABGE, EGCD. d. M, N lần lượt là điểm bất kì nằm trên AD và CD. Tìm tỉ số giữa MI và NI. Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCD, I là trung điểm của cạnh AB. Đoạn IC cắt BD tại K. a. Tìm tỉ số giữa diện tích tam giác IDK và diện tích tam giác BKC. b. Tính diện tích hình ABCD, biết diện tích tam giác IDK là 8 cm2. Bài 7: Một sân trường hình vuông được mở rộng về hai phía (phía trước và bên phải) mỗi chiều 5m để được một sân mới có diện tích hơn diện tích sân cũ là 725m2. Tính diện tích sân ban đầu.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.